Wednesday, June 13, 2012

Työpaikkana SNAP

Tällä viikolla ajateltiin kertoa vähän meidän työstä ja siitä, mitä me täällä harjoittelussa oikein tehdään.Meidän työpaikkana on siis SNAP (Scenarios Network for Alaska and Arctic Planning) eli tutkimuskeskus, joka toimii Fairbanksin yliopiston yhteydessä. SNAP on aloittanut toimintansa vuonna 2007 ja tekee yhteistyötä useiden organisaatioiden ja tahojen kanssa. Tarkoituksena on kehittää ja tarjota todenmukaisia ennusteita tulevaisuuden ilmasto-olosuhteista Alaskassa ja arktisella alueella, ja auttaa ottamaan muutokset huomioon suunnittelu- ja suojelutyössä. Eli periaatteessa SNAP tarjoaa ajanmukaista ilmastodataa ja tuotteita, kuten karttoja ja toimii osana monia suunnittelu- ja suojeluhankkeita. Ihmiset SNAP:ssa ovat tosi lahjakkaita ja tietäviä, ja kuten me ollaan huomattu, tosi avulaita ja mukavia tyyppejä.


***Piia***

Virallisesti toimin täällä GIS-asiantuntijana, mikä tarkoittaa lähinnä paikkatietoaineistojen analysointia ja karttojen tekoa ilmastomuuttujista. Olen saanut mahdollisuuden olla mukana useissa mielenkiintoisissa hankkeissa.Yksi projekti, jonka sain vastuulleni, käsittelee muutoksia Chugach-kansallispuiston alueella etelä-Alaskassa. Tarkoituksena on luoda karttoja ja aineistoja ilmastomuuttujista useiden vuosikymmenten ajalle. Näiden avulla pystytään arvioimaan, kuinka esimerkiksi lämpötila ja sademäärä, ja elinympäristöt näiden vaikutuksesta, muuttuvat tulevaisuudessa.

Nancy, mun ohjaaja ja yksi SNAP:n koordinaattoreista :)


Yhden hankkeen yhteydessä järjestettiin työpajoja kansallispuistoja hallinnoiville tahoille sekä alkuperäisasukkaille, jotka elävät kansallispuistojen läheisyydessä. Tarkoituksena oli luoda ilmastoennusteita tulevaisuudelle ja pohtia, millaisiin muutoksiin kansallispuistot ja alkuperaisväestö joutuvat varautumaan. Oli erittäin mielenkiintoista kuulla alkuperaisväestön elämästä ja kuinka muutokset ovat jo nähtävillä heidän arjessaan. Eskimot ovat riippuvaisia luonnonantimista, kuten lohesta, peuroista, marjoista ja niin edelleen, ja näyttää siltä, että tulevaisuus tuo heidän elämäänsä paljon konkreettisia haasteita.

Lenan (ilmastotiedeanalysoija) kanssa tehtiin paljon yhteistyötä työpajahankkeessa

Harjoittelu täällä on ollut erittäin mielenkiintoista ja samalla on saanut käyttää jo hankittuja taitoja ja on oppinut myös paljon uutta. Ilmastonmuutostutkimuksessa mukana olo on pitkään ollut haaveeni, joten paremmin ei tämä työharjoittelu olisi voinut järjestyä! Tykkään!


***Julien***

Harjoittelu SNAP:ssa tarkoittaa minulle maisteritutkintoni loppuun saattamista. Tämän vuoksi työskentelen lähinnä oman projektini kimpussa, jonka tarkoituksena on löytää menetelmiä metsien häviämisen arvioimiseksi satelliitti- ja tutkakuvien, erityisesti SAR:n avulla. Olen kuitenkin ollut mukana myös muissa SNAP:n projekteissa, auttaen esimerkiksi löytämään tietoa Alaskasta ja pienistä yhteisöistä täällä.Olen erikoistunut kaukokartoitukseen ja paikkatietoanalyyseihin (GIS) ja työ täällä on todella mukavaa, koska sen myötä olen saanut mahdollisuuden tehdä jotain ihan uutta. Yritän hyödyntää työssäni avoimen lähdekoodin ohjelmia, eli siis ilmaisia ohjelmia, ja tarkoituksena on omaksua mahdollisimman paljon uusia taitoja. Työporukka on täällä tosi taitavaa ja aina löytyy joku, joka pystyy auttamaan. 

Tunnen itseni onnekkaaksi, kun löysin harjoittelupaikan Alaskasta, unelmahomma!Maanantaina minulla oli lopputyöni seminaari, joka meni oikein hyvin, mikä tarkoittaa, että minun pitäisi valmistua maisteriksi syyskuussa. Nyt edessä on enää harjoittelun loppuun saattaminen, eli jatkan työtä kaukokartoituksen parissa. Ei valittamista!

No comments:

Post a Comment